CẦN LÀM GÌ ĐỂ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần làm gì để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Cùng Kế toán thuế QC tìm hiểu về vấn đề này trong video dưới đây nhé!

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần làm gì để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần làm gì để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

1. Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

– Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

– Có cơ sở hạ tầng bao gồm: máy tính có cấu hình đáp ứng việc kết nối với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, nhân sự có kiến thức về kế toán, hóa đơn, công nghệ thông tin để lập hóa đơn điện tử.

Khi đáp ứng các điều kiện nêu trên, hộ cá nhân kinh doanh cần phải:

– Lập hòm thư điện tử.

– Lập chứng thư số.

2. Lựa chọn nhà cung cấp giải pháp (Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ thực hiện)

Danh sách các nhà cung cấp giải pháp được Tổng Cục Thuế lựa chọn thực hiện cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế. Hộ, cá nhân kinh doanh lựa chọn một trong số các nhà cung cấp giải pháp để thực hiện kết nối, truyền dữ liệu.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

3. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế như thế nào?

Để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo các bước sau:

* Bước 1: Vào Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã cài đặt cho Hộ, cá nhân kinh doanh

* Bước 2: Điền đầy đủ các nội dung trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA

– Hộ, cá nhân kinh doanh điền đầy đủ các thông tin định danh tại tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm: tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ, thư liên hệ.

– Điền các Chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu 1: Hình thức hóa đơn:

Hộ, cá nhân kinh doanh tích chọn chỉ tiêu “Có mã của cơ quan thuế”.

Có mã của cơ quan thuế

+ Chỉ tiêu 2: Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử:

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải tích chọn

+ Chỉ tiêu 3: Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:

Hộ, cá nhân kinh doanh tích chọn chỉ tiêu “Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn”.

Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn

– Chỉ tiêu 4: Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng:

Hộ, cá nhân kinh doanh tích chọn hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng

+ Chỉ tiêu 5: Điền các danh sách chứng thư số sử dụng của Hộ, cá nhân kinh doanh

+ Chỉ tiêu 6: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có)

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải tích chọn

* Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin định danh, các chỉ tiêu nêu trên, Hộ, cá nhân kinh doanh điền đầy đủ ngày tháng năm, thực hiện ký số và gửi mẫu đăng ký qua Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổ chức cung cấp giải pháp đến cơ quan thuế.

*Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nhận được Thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến tài khoản E-mai

*Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nhận được Thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến tài khoản E-mail đăng ký của hộ, cá nhân kinh doanh. Trường hợp chấp nhận, sẽ thông báo Tên tài khoản và Password để hộ cá nhân kinh doanh sử dụng để lập, tra cứu hóa đơn điện tử.

4. Nơi tiếp nhận mẫu đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT)

Hộ cá nhân kinh doanh đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và gửi đến cơ quan Thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Nguồn: Cục thuế TP Hà Nội

#hoadondientu #ketoanqmc #qmc #ngheketoan #hoadondientucoma

QMC-Đồng hành cùng doanh

QMC – Đồng hành cùng doanh

====================
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QMC
🏘 Địa chỉ: Phòng 707 tòa B2, Skycentral số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
☎ Hotline: 0913.586.675 / 0969.305.656
📤 Email: quangnn@qmc.vn
🌎 Website: https://qmc.vn
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận