Tin tức

SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ KHÁC

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế khác

Lỗi 9: Người nộp thuế đã kê khai sai mã số thuế trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài NGUYÊN TẮC KÊ KHAI Trên tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 01/NTNN đơn vị kê khai mã số thuế nộp hộ … [Read more...]

SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Lỗi 7: Kê khai sai chỉ tiêu đã khấu trừ, đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN   NGUYÊN TẮC KÊ KHAI Trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân người nộp … [Read more...]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN GIÚP TIẾT KIỆM VÀ GIẢM THIỂU CHI PHÍ HỮU HIỆU NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ kế toán giúp giảm thiểu chi phí hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp

  DOANH NGHIỆP NÊN THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÊN NGOÀI HAY TỰ LÀM KẾ TOÁN?  Kế toán là một vị trí đóng vai trò quan trọn trong bộ máy hoạt động của một doanh nghiệp. Các nghiệp vụ kế toán sẽ … [Read more...]

SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT (P2)

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Lỗi 4: Người nộp thuế đã kê khai chỉ tiêu [40b] - Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ trên tờ khai mẫu số 01/GTGT nhưng … [Read more...]

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH KẾ TOÁN HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC TẠI QMC

Các phương pháp thực hành kế toán mà học viên được học tập tại QMC

CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH KẾ TOÁN MÀ HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC TẠI QMC 1. Phương pháp chứng từ Thực tập sinh được cấp 1 bộ chứng từ (bản cứng) với đầy đủ các chứng từ bao gồm: - Loại … [Read more...]

SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế GTGT

Lỗi 1: Kê khai sai chỉ tiêu [22] - “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên TK mẫu số 01/GTGT 📌📍 NGUYÊN TẮC KÊ KHAI THUẾ GTGT Tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu “thuế GTGT còn … [Read more...]

CÔNG VĂN SỐ 521/ TCHQ-TXNK NGÀY 18/02/2022 – VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2022/NĐ-CP

cv1

Công văn số 521/ TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 – về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 28/01/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số … [Read more...]

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 15/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- NGHỊ ĐỊNH SỐ: 15/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ … [Read more...]

CẦN LÀM GÌ ĐỂ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần làm gì để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần làm gì để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Cùng Kế toán thuế QC tìm hiểu về vấn đề này trong video dưới đây nhé! 1. … [Read more...]

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng - Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trên phần mềm HTKK. Hướng dẫn cách kê khai, phân bổ thuế GTGT. - Mẫu … [Read more...]