Tin Kế Toán

10 PHÚT VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

hoa-don-dien-tu_1309173133

10 PHÚT VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Một số nét chính trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP  Quy định về hóa đơn điện tử  khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy … [Read more...]

Danh Sách Các Công Việc Mà Doanh Nghiệp Cần Thực Hiện Trong Tháng 05/2018

vat

Kính gửi: Hội viên Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam  Danh sách các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 05/2018 sau đây:   Trước ngày 03/5/2018: Thông báo tình hình biến động … [Read more...]

Vi phạm quy định về kế toán bị phạt tù đến 20 năm từ 01/01/2018

phattu20nam

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, Bộ luật Hình sự mới dành riêng 01 Điều để quy định về Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu … [Read more...]

KẾ TOÁN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT 10 QUY ĐỊNH MỚI NÀY

10qd

1. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế quy định cũ tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC … [Read more...]

Một số thủ thuật Kế Toán để thực hiện hành vi chi phối thu nhập được áp dụng phổ biến tại Việt Nam

kt123

MỘT SỐ THỦ THUẬT KẾ TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI CHI PHỐI THU NHẬP ĐƯỢC ÁP DỤNG PHỔ BIẾN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Hành vi chi phối thu nhập (CPTN) để đạt những mục đích riêng nhất định của các nhà … [Read more...]

Giới thiệu ban tư vấn của Group QMC-Online

ban-tu-van

QMC-Online là một Group (Nhóm) trên mạng xã hội Facebook Địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/1789292647982527/ Mục tiêu của QMC-Online là giúp kết nối các thành viên trong các lĩnh vực: … [Read more...]