Làm thế nào để tới ưu hoá thuế thu nhập cá nhân với quà tặng, phúc lợi cho nhân viên?

Xử lý thuế thu nhập cá nhân với quà tặng và phúc lợi cho nhân viên

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ đến dịp lễ tết thì hầu hết doanh nghiệp đều có những món quà tặng dành cho nhân viên của mình. Vậy xử lý sao để đây là chi phí hợp lý và người lao động không bị tính vào thuế thu nhập cá nhân?
Thuế thu nhập cá nhân tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không hiểu đúng, đọc kỹ thì rất nhiều các bạn kế toán sẽ mắc sai lầm.
Chúng ta đã biết ngoài các điều kiện thông thường để một chi phí là chi phí hợp lệ như: Phục vụ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp, có hóa đơn chứng từ hợp lệ, hóa đơn trên 20tr không được thanh toán bằng tiền mặt thì ta cần thêm thủ tục để đưa chi phí này thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Đầu tiên ta cũng xác định quà tặng cho nhân viên là một khoản phúc lợi do vậy theo thông tư 151/2014/TT-BTC những chi phí cho nhân viên như: Lễ cưới hỏi, đám tang, ngày lễ… được phép khấu trừ khi tính thuế TNDN không được vượt quá một tháng lương trung bình thực tế đã thực hiện trong năm.
Công thức tính:
Tháng lương bình quân = Tổng quỹ lương thực tế đã thực hiện trong năm/ Số tháng thực tế thực hiện chi trả
Chú thích: Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)
Do vậy doanh nghiệp cần cân đối xem tất cả những chi phí phúc lợi cho nhân viên (bao gồm cả quà 08/03, chi phí liên hoan cuối năm…) không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Về thuế GTGT: Số thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng tặng được kê khai khấu trừ (nếu đáp ứng điều kiện tính vào chi phí được trừ và khấu trừ thuế GTGT theo quy định).
Về thuế TNCN: Đối với quà tặng cho nhân viên được tính tiền vào thu nhập từ tiền lương công (bao gồm cả nhận quà tặng từ bốc thăm trúng thưởng).
Trường hợp công ty mua hàng hóa,dịch vụ tặng thưởng cho tập thể (người thụ hưởng là tập thể, không ghi rõ cá nhân) ví dụ như phiếu mua hàng để tặng thưởng cho tập thể xuất sắc, hoặc dịch vụ vận chuyển nhân viên nhưng ký hợp đồng công ty, trên thẻ khách hàng thì Người thụ hưởng cũng là Công ty thì khoản thu nhập này không tính vào thuế thu nhập chịu thuế TNCN (tham khảo thêm thông tư 92/2015/TT-BTC)
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận