10 PHÚT VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

10 PHÚT VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Một số nét chính trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 Quy định về hóa đơn điện tử  khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử  khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây là Nghị định rất quan trọng làm thay đổi toàn bộ công tác Kinh doanh – Kế toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn.

hoa-don-dien-tu_1309173133

 

QMC xin tóm lược một số nét chính của Nghị định và trân trọng giới thiệu cùng Quý vị.

1 . Bắt buộc mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01/11/2020 (Khoản 2 điều 35);

2 . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Trong thời gian chuyển tiếp từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 sẽ sử lý các phát sinh như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử: được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 01/11/2018 (Khoản 1 điều 36);
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đang dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế: được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 (Khoản 2 điều 36);
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động được yêu cầu dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực, nhưng chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin: Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (Khoản 2 điều 36);
 • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 (Khoản 3 điều 36):
  • Áp dụng ngay hóa đơn điện tử;
  • Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được sử dụng các hình thức hóa đơn theo quy định của Nghị định 51/2010-NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP;

3 .Khi dùng hóa đơn điện tử phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Khoản 1 điều 4);

4 .Doanh nghiệp có các điều kiện như sau thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Khoản 2 điều 12):

 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử;
 • Có hệ thống phần mềm kế toán;
 • Có phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử;
 • Lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định;
 • Đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

5 .Các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế (Khoản 3 điều 12);
 • Hộ, cá nhân kinh doanh (Khoản 4 điều 12):
  • Thực hiện sổ sách kế toán;
  • Sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên VÀ;
  • Hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên, trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng;
  • Hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

6 .Trường hợp tự nguyện áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng (Khoản 4 điều 12):
  • Có thực hiện sổ sách kế toán;
  • Có yêu cầu được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

7 .Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế từ năm 2018 (Khoản 4 điều 12):

 • Trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng;
 • Hoạt động tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi;

8 .Trường hợp được cấp hóa đơn điện tử của cơ quan thuế (Khoản 6 điều 12):

 • Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại khoản 4 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;
 • Hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng;

Trên đây là một số nét chính trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Mời các Quý vị download toàn văn Nghị định theo link dưới đây để xem chi tiết.

Xin trân trọng cảm ơn!

QMC – Dịch vụ kế toán
Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: http://qmc.vn

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận