Văn Bản

XỬ LÝ VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN (1)

1111

VỚI Ô TÔ TỪ 9 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG KHÔNG KINH DOANH VẬN TẢI CÓ NGUYÊN GIÁ TRÊN 1,6 TỶ ĐỒNG  1. Xử lý về thuế: Theo quy định tại khoản 3, điều 14 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 về … [Read more...]

AI ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM?

20840696_1077807285683051_5534884035283686525_n

Có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp mới được kinh doanh Dịch vụ kế toán. Đó là khẳng định của Bộ Tài chính thể hiện trên công văn số 10622/BTC-CĐKT ngày … [Read more...]

Các loại chi phí đầu vào không cần Hóa đơn và có thể thanh toán bằng tiền mặt

11-03-2017-9-49-58-sa

Qua thực tế trong quá trình tư vấn, tôi thấy có nhiều bạn chưa hiểu hoặc nhầm lẫn về các loại chi phí đầu vào không cần hóa đơn. Nào chúng ta cùng làm rõ nhé. Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày … [Read more...]

Luật 13/2008/QH12 Luật Thuế GTGT 2008

QUỐC HỘI Luật số: 13/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm … [Read more...]

123/2008/NĐ-CP Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Thuế GTGT

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ … [Read more...]

209/2013/NĐ-CP Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Luật Thuế GTGT

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY … [Read more...]

Luật 31/2013/QH13 Sửa Đổi Bổ Sung Luật Thuế GTGT Năm 2008

QMC Luôn update những văn bản luật mới nhất. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 31/2013/QH13 Hà … [Read more...]