SAI SÓT VỀ SỐ LIỆU TRÊN TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Lỗi 7: Kê khai sai chỉ tiêu đã khấu trừ, đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN
🔶 🔶 NGUYÊN TẮC KÊ KHAI
Trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế thực hiện kê khai tại chỉ tiêu [34] – đối với số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập và chỉ tiêu [35] – đối với số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập.
🔶 🔶 NỘI DUNG KHAI SAI
người nộp thuế có số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế thì phải kê khai tại chỉ tiêu [34] nhưng lại kê khai vào chỉ tiêu [35] trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.
🔶 🔶 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI

người nộp thuế kê khai bổ sung tờ khai quyết toán Thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để kê khai điều chỉnh chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35].

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Sai sót về số liệu trên tờ khai thuế TNCN

Lỗi 8: Kê khai sai số liệu tại chỉ tiêu số đã khấu trừ trong năm trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán khi cá nhân điều chuyển các cơ quan trong cùng tập đoàn
🔶 🔶 NGUYÊN TẮC KÊ KHAI
Tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động, khi khai quyết toán TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thực hiện như sau:
+ Tại chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN khai tổng số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.
+ Tại chỉ tiêu [19] của phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN khai tổng số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại đơn vị và số Thuế thu nhập cá nhân theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.
🔶 🔶 NỘI DUNG KHAI SAI
Cơ quan chi trả thực hiện kê khai trên chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân bao gồm số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại đơn vị và số Thuế thu nhập cá nhân theo chứng từ khấu trừ tại các đơn vị khác đối với người lao động đã điều chuyển trong cùng tập đoàn.
🔶 🔶 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH SỬA LỖI SAI
Doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu [36] trên tờ khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN của kỳ tính thuế có sai sót đúng bằng số Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ tại đơn vị.
Nguồn: Cục thuế TP.Hà Nội
#ketoanqmc #tuvanketoan #daotaoketoan #quyettoanthue #thueTNCN

========================
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QMC
🏘 Địa chỉ: Phòng 707 tòa B2, Skycentral số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
☎ Hotline: 0913.586.675 / 0969.305.656
📤 Email: quangnn@qmc.vn
🌎 Website: https://qmc.vn
👉 Zalo page Kế Toán QMC: https://zalo.me/2616303574807760956
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận