NỘI DUNG CÁC BÀI HỌC TRONG “SIÊU KẾ TOÁN”

logo_skt_web100_new

I. GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC SIÊU KẾ TOÁN

Siêu Kế Toán là chương trình đào tạo kế toán QMC là một chương trình mang tính trải nghiệm thực tế rất cao, thông qua quá trình học mỗi học viên đều được tiếp xúc trực tiếp với các tình huống khó rất sát thực tế mà các kế toán viên thường gặp.

 

dt-ketoan

Để mang lại giá trị thực trong công tác đào tạo, QMC đã rất nỗ lực thiết lập chương trình dạy cập nhật theo các quy định về kế toán hiện hành, dưới đây là một số thông tin về giáo trình và chương trình học của QMC:


1.Game Định Khoản “Chơi mà học”

2.Khóa học Siêu Kế Toán “Học như chơi”

3.Phần mềm Kế toán CAM dành cho Kế toán chuyên nghiệp


 • Giáo trình đào tạo đã được đăng ký bản quyền;
 • Giáo trình có các Cẩm nang đúc kết các văn bản pháp luật thường sử dụng và kinh nghiệm trợ giúp cho học viên nhiều năm sau khi kết thúc khóa học;
 • Bộ tài liệu thực hành mô phỏng 1 công ty thương mại, dịch vụ (có tính giá thành);
 • Bộ tài liệu thực hành có đầy đủ các tình huống thường gặp. Bộ chứng từ in màu như thực tế, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người học;
 • Các tình huống hướng dẫn cho học viên bám sát các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán kết hợp kinh nghiệm giúp nhớ lâu và ứng dụng linh hoạt;
 • Chương trình học lồng ghép bài vi tính, giúp học viên có kỹ năng toàn diện giải quyết đến tận cùng các vấn đề của kế toán;
 • Chương trình học giải quyết bài bản các vấn đề thường gặp như khấu hao tài sản, chi phí tiền lương, kê khai thuế…
 • Chương trình học giúp kế toán thành thạo trong công tác lập báo cáo tài chính, thiết lập sổ sách …

Chi tiết về khóa đào tạo: Siêu Kế Toán tại đây

Để đăng kí tham gia học thử miễn phí:  Đăng Ký Học tại đây

Hoặc nếu đã có tài khoản mời quý vị truy cập theo tên miền: hoc.sieuketoan.com

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC SIÊU KẾ TOÁN

PHẦN 1 – ÔN TẬP LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Mục đích: Nắm bắt, cập nhật được các chính sách kế toán hiện hành

Bài lý thuyết số 0: Giới thiệu về Công ty CP Toàn Cầu (Doanh nghiệp thực hành giả định)

Nội dung: Giới thiệu về mô hình doanh nghiệp, các đối tượng, thành phần trong doanh nghiệp. Qua đó giúp học viên có một sự hiểu biết thực tế về các đối tượng và cách vận hành của doanh nghiệp hiện nay.

Bài lý thuyết số 1: Ôn tập lý thuyết

Nội dung học tập:

 • Chế độ kế toán áp dụng:
 • Hệ thống Tài khoản kế toán: Tính chất nhóm tài khoản, cách thức theo dõi các yếu tố đối với từng nhóm tài khoản;
 • Chứng từ kế toán;
 • Sổ sách kế toán;
 • Báo cáo kế toán;
 • Ôn lại các chuẩn mực kế toán:

PHẦN 2 – THỰC HÀNH:

Bài thực hành số 1: Doanh thu và thu nhập khác

 • Giới thiệu về công ty Toàn Cầu:

Ngành nghề kinh doanh, các nguồn thu, đặc điểm thuế VAT của từng loại doanh thu (không chịu thuế, 0% và 10%) ảnh hưởng đến phương pháp hạch toán

Tài liệu nghiên cứu gồm:

 • Luật thuế GTGT năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Bộ hóa đơn đầu ra (sẽ được cung cấp khi tham gia lớp học);
 • Hạch toán doanh thu trên phần mềm CAM
 • Phân biệt “Xóa bỏ” và “Hủy bỏ” hóa đơn;
 • Lập biên bản hủy hóa đơn;
 • Giới thiệu các hình thức chiết khấu (Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán), giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại. Hóa đơn chứng từ áp dụng, TK kế toán áp dụng.

Bài thực hành số 2: Hạch toán chứng từ đầu vào

 • Xem xét, đánh giá tổng thể hóa đơn đầu vào. Mối quan hệ các Chi phí đầu vào với Doanh thu đầu ra theo các nguyên tắc Giá gốc và nguyên tắc Phù hợp (Bộ hóa đơn đầu vào sẽ được cung cấp khi tham gia khóa học)
 • Hạch toán hóa đơn đầu vào;
 • Tập hợp chi phí tính giá nhập kho hàng nhập khẩu;
 • Lập Bảng phân bổ tính giá nhập kho hàng hóa;
 • Luyện excel => Người học sẽ được tự mình hoàn thiện các bảng tính excel một cách khoa học, chặt chẽ.
 • Hoàn tạm ứng cho các khoản tạm ứng (TK 141);
 • Hạch toán hàng bán trả lại;
 • Các mẹo kiểm tra, tìm kiếm sai sót các bút toán đã nhập;

Bài thực hành số 3: Chứng từ ngân hàng

 • Hướng dẫn cách nhận biết các chứng từ ngân hàng. Mối quan hệ giữa các chứng từ với nhau; (Bộ chứng từ Ngân hàng sẽ được cung cấp khi tham gia khóa học)
 • Hạch toán tiền gửi ngân hàng trên phần mềm. Liên hệ với các hóa đơn đầu ra và đầu vào đã học ở bài thực hành số 1 và số 2;
 • Hướng dẫn xem xét tổng thể các phát sinh trên TK tiền gửi:
 • Đối chiếu TK 112 với Sổ phụ ngân hàng (nằm trong bộ chứng từ Ngân hàng)
 • Các mẹo kiểm tra, tìm kiếm sai sót khi đối chiếu TK 112 với Sổ phụ ngân hàng;

Bài thực hành số 4: Đánh giá công nợ – Chênh lệch tỷ giá – Xuất kho   

 • Nhập số dư đầu kỳ;
 • Hạch toán xuất giá vốn theo hóa đơn đầu ra;
 • Tính toán và hạch toán “Chênh lệch tỷ giá” khi thanh toán;
 • Đối chiếu công nợ sau hạch toán với dữ liệu kế toán mẫu ;

Bài thực hành số 5: Khai thuế GTGT

 • Ôn lý thuyết: Các quy định pháp luật về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào;
 • Nhắc lại: Phân biệt “Xóa bỏ” và “Hủy bỏ” hóa đơn đầu ra;
 • Khai thuế GTGT, phân bổ thuế GTGT với doanh nghiệp có doanh thu không chịu thuế;
 • Sử dụng Phụ lục số 09 trong phần cẩm nang & Bộ hóa đơn đầu ra vào
 • Hạch toán bút toán phân bổ thuế GTGT đầu vào hàng tháng và bút toán điều chỉnh cho cả năm;
 • Khấu trừ thuế GTGT hàng tháng;
 • Đối chiếu tờ khai GTGT với TK 133 và TK 3331;
 • Các mẹo kiểm tra, tìm kiếm sai sót khi đối chiếu TK 133 và 3331 với tờ khai thuế GTGT;

Bài thực hành số 6: Khấu hao, phân bổ; Thanh lý tài sản

 • Khấu hao TS và phân bổ CCDC: Thông tư 45/2013/TT-BTC về khấu hao TSCĐ;
 • Lập Bảng phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ (Luyện excel);
 • Thanh lý TSCĐ;
 • Hạch toán vào phần mềm, đối chiếu TK 211 và 214 với Bảng trích khấu hao TSCĐ;

Bài thực hành số 7: Lương và các khoản trích theo lương

 • Tiền lương;

Tài liệu nghiên cứu gồm:

 • Văn bản pháp luật hiện hành về mức lương tối thiểu;
 • Mẫu hợp đồng lao động;
 • Bảng lương, bảng chấm công (sẽ được cung cấp khi tham gia khóa học)
 • Bảo hiểm bắt buộc: nghiên cứu tại Phụ lục 07 Cẩm nang
 • Thuế TNCN
 • Các văn bản pháp luật hiện hành về thuế Thu nhập cá nhân

Bài thực hành số 8: Phân bổ chi phí, tính giá thành

 • Phân bổ và Tập hợp chi phí tính giá thành trên excel;
 • Phân bổ tự động trên phần mềm;

Bài thực hành số 9: Lập BCTC

 • Hướng dẫn lập và nộp BCTC theo quy định hiện hành
 • Kết chuyển số liệu và lập BCTC;

Kiểm tra cuối khóa, cấp chứng chỉ của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

2.2 Bộ tài liệu dùng trong đào tạo “Siêu Kế Toán” Tải tại đây
2.3 Phần mềm SKT dùng để học Online Tải tại đây

Bản quyền bài viết thuộc về QMC – Dịch vụ kế toán

Khi copy vui lòng ghi đầy đủ nguồn: http://qmc.vn

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Bình Luận